BIG - SMALL, TALL - SHORT, HEAVY -  LIGHT, DIRTY - CLEAN, OLD - YOUNG, SHORT - LONG, HAPPY - SAD, FAST - SLOW, HOT - COLD, CLOSED - OPEN,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?