1) He doesn't want ...beer. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 2) Mum hasn't got ... free time. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 3) You can't invite ... of your classmates. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 4) Do you spend ... money? a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 5) I haven't got ... coins. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 6) I often meet ... classmates after school. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 7) I I didn't listen to ... CDs yesterday. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 8) Does she know... people in England? a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 9) Dad reads ... online newspapers. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 10) Dad hasn't got ... patience a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 11) There isn't ... milk in the fridge. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 12) Does Mum buy ... magazines? a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 13) My brother has ... friends a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 14) I'd like to know ... new friends a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 15) Yesterday my sister ate ... sandwiches. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 16) There aren't ... nice girls here. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 17) Luke doesn't spend ... time at home. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF 18) I don't eat ... bread. a) MUCH b) MANY c) A LOT OF

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?