Tygodnik Powszechny - Pierwszy numer tego czasopisma ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób. Wieloletnim jego redaktora naczelnym był Jerzy Turowicz. Leopold Tyrmand rozpoczął w nim pracę dzięki pomocy przyjaciela Stefana Kisielewskiego. Jednak w marcu 1953 r. pismo zamknięto po odmowie druku oficjalnego nekrologu Stalina. Tyrmand został wówczas obłożony nieoficjalnym zakazem publikacji, The New Yorker - Amerykański tygodnik społeczno-polityczny o charakterze liberalnym i szerokiej tematyce, zadebiutował na rynku 17 lutego 1925 r. i istnieje do dziś. Jest czasopismem opiniotwórczym, na jego łamach można przeczytać ambitne reportaże i komentarze dotyczące życia społecznego, kulturalnego oraz politycznego, ale także kultury popularnej. Tyrmand współpracował z nim od roku 1967 do roku 1971 gdy czasopismo odmówiło mu opublikowania pamfletu na komunizm, wydanego później jako „Cywilizacja komunizmu”., Kultura - Polski emigracyjny miesięcznik wydawany od 1947 r. początkowo w Rzymie, a następnie w Paryżu przez Instytut Literacki, który wydał także w 1967 r. powieść L. Tyrmanda „Życie towarzyskie i uczuciowe”. Do tego pisma pisali Albert Camus i Thomas S. Eliot. Do stałych współpracowników należeli: Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński oraz Czesław Miłosz. Współpracę L. Tyrmanda z tym czasopismem zakończył konflikt z redaktorem naczelnym Jerzym Giedroyciem, Ruch Muzyczny - Polskie czasopismo poświęcone muzyce poważnej wszystkich epok. Pismo ukazywało się już w XIX w., wznowiło działalność tuż po wojnie w Krakowie jako głos Związku Zawodowego Muzyków RP. Przeniesione do Warszawy, istnieje do chwili obecnej i publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej. L. Tyrmand, prywatnie zafascynowany amerykańską muzyką jazzową, specjalizował się w pisaniu dla tego czasopisma recenzji muzycznych, Przekrój - Polskie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane od 1945 r. Było jednym z głównych czynników kulturotwórczych w okresie PRL. Redakcja tygodnika promowała wśród społeczeństwa zachodnią kulturę i dobry gust, będąc dla wielu Polaków „oknem na świat”. Popularyzowano wśród rodaków sztukę nowoczesną, zasady zdrowego żywienia, jazz i motoryzację. W 1950 Tyrmanda usunięto z redakcji tego pisma po napisaniu sprawozdania z turnieju bokserskiego, w którym skrytykował stronniczość radzieckich sędziów.,

Leopold Tyrmand dziennikarz. Połącz opis czasopisma, w którego redakcji pracował Leopold Tyrmand, z właściwym tytułem.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?