Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Lion  a) b) c) 2) Giraffe a) b) c) 3) Monkeys eat ... a) meat b) fruit c) grass 4) Zebras eat ... a) bugs b) seeds c) grass 5) Crocodile a) b) c) 6) Antelope a) b) c) 7) Rhino a) b) c) 8) What do they eat ? a) They eat seeds b) They eat bugs. c) They eat leaves. 9) What do they eat ? a) They eat seeds. b) They eat bugs. c) They eat leaves. 10) What do they eat ? a) They eat meat. b) They eat bugs. c) They eat fruit.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne