1) Lion  a) b) c) 2) Giraffe a) b) c) 3) Monkeys eat ... a) meat b) fruit c) grass 4) Zebras eat ... a) bugs b) seeds c) grass 5) Crocodile a) b) c) 6) Antelope a) b) c) 7) Rhino a) b) c) 8) What do they eat ? a) They eat seeds b) They eat bugs. c) They eat leaves. 9) What do they eat ? a) They eat seeds. b) They eat bugs. c) They eat leaves. 10) What do they eat ? a) They eat meat. b) They eat bugs. c) They eat fruit.

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?