Staś i A-sia lu-bią śpie-wać., Gab-ry-sia lu-bi ma-lo-wać paz-nok-cie., Ry-sie lu-bią jeść mię-so., A-sia lu-bi ry-so-wać śli-ma-ki., A-ga lu-bi jeść cia-sto., Fra-nek lu-bi się ba-wić.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?