1) Oblicz objętość graniastosłupa wiedząc, że jego podstawa ma pole równe 18 cm 2. 2) Oblicz objętość sześcianu o krawędzi 10 cm. 3) Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach 6m x 6m x 12m. 4) Ile litrów można zmieścić w akwarium o wymiarach 2dm x 5dm x 4,5dm.

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?