Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
We don't have to go to school today. - Nie musimy iść dziś do szkoły., We can go to school today. - Możemy iść dziś do szkoły., Did you know him in 2017? - Czy znałaś go w 2017 roku?, I am watching tv at the moment. - Oglądam w tej chwili telewizję., We haven't gone to school yet. - Jeszcze nie poszliśmy do szkoły., Mary has already told her friends about the trip. - Mary już powiedziała swoim koleżankom o wycieczce., Have you known him since 2017? - Czy znasz go od 2017 roku?, Mary wrote a test two days ago. - Mary napisała dwa dni temu test., We mustn't go to school today. - Nie wolno nam dziś iść do szkoły., I always watch tv in the afternoon. - Zawsze oglądam telewizję po południu.,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne