Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
matches - We use them to start fire, knife - We use it to cut things, frying pan - We use it to cook food, f.ex. eggs, whistle - We use it to make a loud noise, fishing line - We use it to catch fish, rucksack - We use it to carry things; it's like a backpack, thread - We use it to mend clothes, with a needle, binoculars - We use it to see things from distance,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne