SHORT -   TALL, YOUNG - OLD, HAPPY - SAD, LIGHT - HEAVY, SMALL -  BIG, LONG - SHORT, CLEAN - DIRTY, COLD - HOT, FAST - SLOW, GOOD - BAD,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?