1) W którym wyrazie słyszysz głoskę [r] na początku wyrazu? a) b) c) d) e) 2) Który wyraz zawiera grupę spółgłoskową [tr]? a) b) c) d) e) 3) Który wyraz zawiera grupę spółgłoskową [br]? a) b) c) d) e) 4) Który wyraz zawiera grupę spółgłoskową [mr]? a) b) c) d) e) 5) Który wyraz nie zawiera grupy spółgłoskowej [kr]? a) b) c) d) e) 6) Który wyraz nie zawiera grupy spółgłoskowej [fr]? a) b) c) d) e) 7) Który wyraz zawiera grupę spółgłoskową [br] w środku wyrazu? a) b) c) d) e)

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?