1) Dublet elektronowy to .... położone na powłoce walencyjnej a) 3 elektrony b) 2 elektrony c) 4 elektrony d) 8 elektronów 2) Oktet elektronowy to .... położonych na powłoce walencyjnej a) 8 elektronów b) 12 elektronów c) 6 elektronów d) 25 elektronów 3) Wiązanie pojedyncze to a) wiązanie utworzone za pomocą dwóch pierwiastków b) połączenie dwóch pierwiastków c) wiązanie utworzone za pomocą 1 wspólnej pary elektronowej 4) Wiązanie jonowe polega na  a) uwspólnieniu pary elektronowej b) tym, że atom metalu przyjmuje elektron/y a atom niemetalu oddaje elektrony/y c) tym, że atom metalu oddaje elektron/y, atom niemetalu przyjmuje elektron/y d) uwspólnieniu pary elektronowej z tym, że para elektronowa pochodzi od jednego z atomów 5) Wiązanie jonowe tworzy się pomiędzy a) metalem i metalem b) niemetalem i niemetalem c) metalem i niemetalem 6) Elektroujemność to a) zdolność atomów do oddawania elektronów b) zdolność atomów do przyciągania elektronów 7) Energia wiązania to: a) energia, którą trzeba dostarczyć aby rozerwać wiązanie b) energia, która wydziela się podczas tworzenia wiązania c) obie odpowiedzi są poprawne 8) Polaryzacja - przesunięcie chmury elektronowej w kierunku jądra atomowego pierwiastka o wyższej elektroujemności a) prawda b) fałsz 9) Dipolem nie jest cząsteczka a) polarna b) biegunowa c) niepolarna d) wody 10) Jony dodatnie to a) oniony b) aniony c) kotiony d) kationy 11) Jony ujemne to a) aniony b) kotiony c) kationy d) oniony 12) Wiązanie atomowe polega na a) uwspólnieniu elektronów walencyjnych b) oddaniu elektronów walencyjnych 13) W którym związku nie występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? a) bromowodór b) bromek sodu c) kwas ortofostorowy (V) 14) Wodorki metali tworzą związki w których występują wiązania: a) kowalencyjne b) wodorowe c) kowalencyjne spolaryzowane d) jonowe 15) Wiązanie chemiczne to a) oddziaływanie między atomami, powodując ich stałe połączenie b) oddziaływanie między cząsteczkami, powodując ich połączenie

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?