1) przygoda a) expedition b) adventure c) explorer 2) ciężki a) dangerous b) record c) heavy 3) przybyć, przyjechać a) leave b) get on c) arrive 4) niebezpieczny a) difficult b) dangerous c) journey 5) namiot a) tent b) torch c) sleeping bag 6) biegun południowy a) English Channel b) South Pole c) Antarctica 7) trudny a) difficult b) young c) boring 8) zajęcia szkolne a) schoolwork b) schoolchildren c) schoolmates 9) ekspedycja, wyprawa a) polar bear b) P.E. kit c) expexition 10) odkrywca a) short b) explorer c) ski 11) przez osiem godzin a) for eight hours b) take eight hours c) every eight hours 12) podróż a) record b) backpack c) journey 13) szalony a) crazy b) cool c) young 14) słynny, sławny a) hungry b) famous c) favourite 15) plecak a) clothes b) schoolbag c) backpack

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?