Poprawnie: ale, lecz, jednak, i, oraz, bo, że, acz, aczkolwiek, więc, dlatego, lub, albo, bądź, natomiast, zaś, toteż, zatem, czy, ani, zarazem, ponieważ, a, czyli, aby, by, jeżeli, jeśli, choć, chociaż, Niepoprawnie: na, pod, ponad, bez, poprzez, ty, ja, on, ona, ono, w, z, o, za, we, ze, obok, między, pomiędzy, natychmiast, tam, tu, tutaj, napisz, bal, ten, ta, to, myśl, łam,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?