Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
[PRZYNOSIĆ] : bring - brought- brought [LATAĆ] : fly - flew - flown [WSPINAĆ SIĘ] : climb - climbed - climbed [ZNALEŹĆ] : find - found - found [PISAĆ] : write - wrote - written [ROBIĆ] : make - made - made .

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne