Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) What is the past tense of the verb " to be "? a) was/were b) beed c) did 2) What is the past tense of the verb " to do "? a) was b) did c) does 3) What is the past tense of the verb " to become "? a) become b) became c) becomed 4) What is the past tense of the verb " to make "? a) made b) maked c) mad 5) What is the past tense of the verb " to wear "? a) wore b) weared c) wored 6) What is the past tense of the verb " to take "? a) taked b) took c) take 7) What is the past tense of the verb " to go "? a) goed b) went c) were 8) What is the past tense of the verb " to have "? a) had b) haved c) hade 9) What is the past tense of the verb " to meet "? a) met b) meeted c) meted 10) What is the past tense of the verb " to come "? a) camed b) come c) came 11) What is the past tense of the verb " to write "? a) writed b) wroted c) wrote 12) What is the past tense of the verb " to buy "? a) bought b) buyed c) buied 13) What is the past tense of the verb " to sing "? a) sung b) sang c) singed 14) What is the past tense of the verb " to begin "? a) began b) begined c) begind 15) What is the past tense of the verb " to fight "? a) fought b) fighted c) fight 16) What is the past tense of the verb " to build "? a) build b) built c) builded 17) What is the past tense of the verb " to see "? a) seed b) sed c) saw 18) What is the past tense of the verb " to spend "? a) spended b) spent c) spend 19) What is the past tense of the verb " to ride "? a) rode b) rided c) roded

Past simple(irregular verbs)

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne