Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Który wyraz nie zawiera głoski [ż] na początku wyrazu? a) b) c) d) e) 2) Który wyraz nie zawiera głoski [ż] w środku wyrazu? a) b) c) d) e) 3) Który wyraz nie zawiera głoski [ż] w środku wyrazu? a) b) c) d) e) 4) Który wyraz zawiera głoskę [ż] tylko w nagłosie? a) b) c) d) e) 5) Który wyraz nie zawiera głoski [cz] na początku wyrazu? a) b) c) d) e) 6) Który wyraz nie zawiera głoski [cz] w środku wyrazu? a) b) c) d) e) 7) Który wyraz zawiera głoskę [cz] tylko na początku wyrazu? a) b) c) d) e) 8) Który wyraz zawiera zarówno głoskę [ż] jak i [cz]? a) b) c) d) e)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne