Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
ą, ę: pączek, kąt, dąb, śpiewają, maluję, om, em, on, en: kompas, temperatura, koleżankom, konkurs, benzyna,

kl. 6, pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, on, en - podziel wyrazy na grupy i wyjaśnij pisownę każdego z nich

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne