1) 0,5 ...... 0,3 a) > b) < c) = 2) 0,24 ..... 0,62 a) > b) < c) = 3) 0,009 .... 0,054 a) > b) < c) = 4) 0,4 .... 0,13 a) > b) < c) = 5) 0,089 ..... 0,561 a) > b) < c) = 6) 0,034 .... 0,05 a) > b) < c) = 7) 0,02 .... 0,020 a) > b) < c) = 8) 0,5 .... 0,05 a) > b) < c) = 9) 0,61 ... 0, 732 a) > b) < c) = 10) 0,8 .... 0,800 a) > b) < c) = 11) 0,65 ... 0, 0 98 a) > b) < c) = 12) 0,456 .... 0,51 a) > b) < c) = 13) 0,9 .... 0,009 a) > b) < c) = 14) 0,070 .... 0,07 a) > b) < c) =

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?