1) je ... à l'école a) vais b) vas c) vont 2) tu ... au cinéma a) vais b) vas c) allez 3) il ... à la poste a) vas b) allons c) vont d) va 4) nous ... à la piscine a) va b) vas c) allons 5) vous ... à la mer a) vais b) allez c) vas 6) ils ... à la montagne a) va b) vais c) vas d) vont e) allez f) allons

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?