to be out of order - nie działać, break down - zepsuć się, browse the net - przeglądać internet, create a new folder - stworzyć nowy katalog, go online - łączyć się z siecią, install - zainstalować, start up - włączyć, charge your battery - naładować telefon/baterie, hang up - rozłączyć się, get a signal - być w zasięgu, make a call - zadzwonić, broaden your knowledge - poszerzyć wiedzę, carry out an experiment - przeprowadzić eksperyment, come up with sth - wymyślić, find out - dowiedzieć się, make a discovery - dokonać odkrycia, prove - udowodnić, follow the instructions - postępować zgodnie z instrukcjami, catch hold of sth - przyczepić sie (do czegoś), do research - prowadzić badania,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?