1) w przyszłym roku a) month b) the spring vegetables are yummy c) the weather is nice d) next year 2) Czy lubisz wiosnę? a) Why do you like spring? b) Why do you like summer? c) Do you like spring? d) Do you like summer? 3) Dlaczego lubisz wiosnę? a) Why do you like spring? b) Why do you like summer? c) Do you like spring? d) Do you like summer? 4) Lubię wiosnę, bo a) I like spring because b) the spring vegetables are yummy c) next year d) July 5) wyglądać pięknie a) favourite b) dangerous c) look beautiful d) July 6) jest dużo kwiatów a) there are lots of flowers b) lots of snow c) next year d) Do you like spring? 7) ptaki śpiewają a) there are lots of birds b) the birds spring c) the birds sing d) month 8) jest ładna pogoda a) What's the weather like? b) the weather is beautiful c) the weather is nice d) Why do you like spring?

Lekcja 1, część 2, Hello Explorer 3, unit 6

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?