1) wymagający a) creative b) challenging c) well paid 2) dobrze zarabiać a) earn good money b) best paid c) timetable 3) kurier rowerowy a) bicycle b) cycling c) bike courier 4) nieprzyjemny a) unpleasant b) dangerous c) translate 5) tłumaczyć a) on time b) call centre c) translate 6) bezrobotny a) unemployed b) part-time job c) summer job 7) praca tymczasowa a) lose a job b) temporary job c) full-time job 8) pracować za granicą a) work alone b) work abroad c) work from nine to five 9) kelnerka a) waiter b) journalist c) waitress 10) pracować dla firmy a) work for a company b) work in an office c) work indoors 11) pracować na zewnątrz a) work outdoors b) work indoors c) work alone 12) zwyczajny a) challenging b) ordinary c) unpleasant 13) przewodnik a) accountant b) politician c) tour guide 14) dostać pracę a) have a job b) get a job c) lose a job 15) pracować w zespole a) work abroad b) work from home c) work in a team 16) tłumaczyć a) translate b) timetable c) unpleasant 17) studiować za granicą a) study alone b) study abroad c) study outdoors

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?