Prawda: Czy masz 5 palców , Czy masz 2 ręce , Czy to 5+5=10, Fałsz: Czy masz 3 palce , Czy masz 18 ręce , Czy to 1-1=2,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?