kosztować cost cost cost , ciąć cut cut cut, robić do did done , rysować draw drew drawn , marzyć/śnić dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed , pić drink drank drunk , jechać drive drove driven , jeść eat ate eaten , upadać fall fell fallen , czuć feel felt felt , walczyć fight fought fought , znajdować find found found , latać fly flew flown , zapominać forget forgot forgotten , wybaczać forgive forgave forgiven .

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?