wyrostek skrzydłowaty kości kliniwej, dół żuchwowy, dół przysieczny, grzebień potyliczny zewnętrzny, guzowatość potyliczna zewnętrzna, haczyk skrzydłowaty, kłykieć potyliczny, kresa karkowa dolna, łuk jarzmowy, otwory podniebienne mniejsze, otwór kolcowy, otwór podniebieny większy, otwór paszowaty, otwór rylcowo-sutkowy, otwór sutkowy, otwór wielki, wyrostek piramidowy kości podniebiennej, wyrostek podniebienny szczeki, lemiesz, dół łodkowaty, grzebień podskroniowy, kanał tętnicy szyjnej, kolec nosowy tylni, kresa karkowa górna.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?