1) 13- 3= 9 a) Corretto b) Errato 2) 16- 6= 10 a) Corretto b) Errato 3) 18+ 2 =20 a) Corretto b) Errato 4) 13+ 2= 15 a) Corretto b) Errato 5) 17+ 2= 19 a) Corretto b) Errato 6) 12+5=18 a) Corretto b) Errato 7) 17- 5=12 a) Corretto b) Errato 8) 11+ 3= 14 a) Corretto b) Errato 9) 14- 8= 2 a) Corretto b) Errato 10) 12- 3= 9 a) Corretto b) Errato 11) 16- 7=10 a) Corretto b) Errato 12) 18+ 1= 20 a) Corretto b) Errato 13) 14 - 5=9 a) Corretto b) Errato 14) 13- 3= 10 a) Corretto b) Errato 15) 13+ 4=16 a) Corretto b) Errato 16) 12+ 4 = 16 a) Corretto b) Errato 17) 15- 5= 12 a) Corretto b) Errato 18) 10+2= 7 a) Corretto b) Errato 19) 12- 6= 5 a) Corretto b) Errato

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?