Co to jest ekologia?, Wymień 4 żywe elementy środowiska przyrodniczego., Wymień 4 nieożywione elementy środowiska przyrodniczego , Co to jest liczebność?, Co to jest zagęszczenie?, Czym różni się liczebność od zagęszczenia?, Jakie czynniki wpływają na liczebność populacji?, Jakie wyróżniamy oddziaływania między gatunkami?, Wymień 3 oddziaływania antagonistyczne., Wymień 3 oddziaływania nieantagonistyczne., Oddziaływania antagonistyczne są korzystne czy niekorzystne dla osobników?, O co mogą konkurować organizmy?, Czy na swoim podwórku można dostrzec przykłady konkurencji?, Jak nazywamy konkurencję zachodzącą między osobnikami tego samego gatunku?, Jak nazywamy konkurencję zachodzącą między osobnikami innych gatunków?, Na czym polega pasożytnictwo?, Podaj przykład pasożyta., Jakie cechy musi mieć drapieżnik aby dopaść ofiarę?, Podaj przykład obrony biernej. , Podaj przykład obrony czynnej., Podaj przykład mutualizmu., Podaj przykład protokooperacji., Podaj przykład komensalizmu..

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?