lód - stan skupienia stały, woda - stan skupienia ciekły, para wodna - stan skupienia gazowy,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?