Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 2) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) drept 3) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) right 4) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 5) Cum se numește unghiul AOB? a) ascuțit b) nul c) drept d) obtuz 6) Câte grade are un unghi drept? a) 20 º b) 180 º c) 50 º d) 90 º 7) Câte grade are un unghi alungit? a) 90 º b) 180 º c) 20 º d) 50 º 8) Câte grade are un unghi nul? a) 90 º b) 0 º c) 20 º d) 180 º 9) Care unghi este ascuțit? a) 99 º b) 180 º c) 100 º d) 20 º 10) Care unghi este obtuz? a) 20 º b) 45 º c) 120 º d) 180 º

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne