Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Uśmiechnij się szeroko!, Pomódl się za papieża Franciszka!, Pomódl się za swoją rodzinę!, Pomóż rodzicom, babciw przygotowaniu obiadu!, Posprzątaj pokój! , Zrób dziś dwa dobre uczynki!, Przytul rodziców, dziadków!, Pomódl się za 1 wybraną osobę z klasy!, Pomódl się za Twoich nauczycieli!, Powiedz dobre słowo Mamie lub Tacie, Babci, Dziadkowi!, Pomódl się za wszystkich chorych!, Podziękuj rodzicom za ich miłość!!.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne