1) Tłuszczem roślinnym nie jest a) masło b) olej kokosowy c) olej lniany d) margaryna 2) Tłuszcze to a) estry wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu b) estry niższych kwasów karboksylowych i glicerolu c) estry wyższych kwasów karboksylowych i etanolu d) alkohole e) kwasy karboksylowe 3) Tłuszcze w swoim składzie posiadają grupę funkcyjną, jest to grupa: a) hydroksylowa b) estrowa c) aminowa d) karboksylowa 4) Który z wymienionych tłuszczów jest tłuszczem nienasyconym a) oliwa z oliwek b) masło c) smalec d) łój 5) Tłuszcze dobrze rozpuszczają się w: a) soku malinowym b) wodzie c) wodzie bromowej i roztworze manganianu (VII) potasu d) alkoholu etylowym e) benzynie 6) Za pomocą jakiego odczynnika odróżnisz tłuszcz roślinny od zwierzęcego? a) fenoloftaleiny b) wody bromowej lub roztworu manganianu (VII) potasu c) oranżu metylowego d) wodorotlenku miedzi (II) e) jodu 7) W których produktach żywieniowych występują tłuszcze? a) jajo b) orzechy c) makaron d) boczek e) sery f) kasze 8) Do czego stosujemy tłuszcze? a) do przygotowania posiłków b) do produkcji farb olejnych c) do produkcji mydła d) do produkcji perfum e) w produkcji szamponów do włosów f) w przemyśle spirytusowym

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?