Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) He doesn't like carrots.  a) b) 2) She likes cakes!  a) b) 3) Peter likes water.  a) b) 4) She likes cheese.  a) b) 5) Paul doesn't like grapes.  a) b) 6) My friend doesn't like orange juice.  a) b) 7) Sam doesn't like crisps. a) b) 8) My sister likes sandwiches. a) b) 9) Henry ________ fried potatoes. a) DOESN'T LIKE b) LIKES 10) Sarah _____________ broccoli. a) DOESN'T LIKE b) LIKES

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne