What --- (you do) next weekend? - What are you doing next weekend?, What time --- (your next lesson start)? - What time does your next lesson start?, Where --- (your best friend live)? - Where does your best friend you live?, Where --- (the sun rise)? Where --- (it set)? - Where does the sun rise? Where does it set?, What kind of films --- (you like)? - What kind of films do you like?, What time --- (you usually get up)? - What time do you usually get up?, How much --- (butter cost)? - How much does the butter cost?, --- (you save) money for something? - Are you saving money for something?, What --- (your best friend do) now? - What is your best friend doing now?, Where --- (you go) on your next holiday? - Where are you going on your next holiday?,

Tabela rankingowa

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?