Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
build / last summer, go / last Sunday, eat / for lunch, buy / 2 hours ago, swim / last year, drink / yesterday, get / for last Christmas, meet / last week, run / on Sunday morning, read / yesterday.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne