Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, Uczynki zła: bałwochwalstwo, wrogość, zazdrość, gniew, spiski, kłótnie, zabójstwo, oszczerstwo, kłamstwo,

Jakie owoce wydajemy pod wpływem Ducha Świętego?

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne