1) Połóż przed sobą prostokątną kartkę i weź do ręki długopis lub kredkę. 2) Ułóż kartkę poziomo. 3) W lewym górnym rogu napisz cyfrę 1. 4) W lewym dolnym rogu napisz cyfrę 3. 5) W prawym górnym rogu napisz cyfrę 2. 6) W prawym dolnym rogu napisz cyfrę 4. 7) Połącz przerywaną linią cyfrę 1 i 2. 8) Połącz ciągłą linią cyfrę 2 i 4. 9) Połącz dwoma liniami cyfrę 3 i 4. 10) Cyfrę 1 i 3 pozostaw niepołączoną. 11) Weź do ręki inny długopis lub kredkę. 12) Połącz ciągłą linią cyfrę 1 i 4. 13) Połącz ciągłą linią cyfrę 2 i 3. 14) Napisz cyfrę 5 w miejscu w którym linie się przecinają. 15) Znajdź na kartce trójkąt, którego wierzchołki są podpisane cyframi 1, 2 i 5. 16) W tym trójkącie napisz jakie dziś jest święto. 17) Policz ile trójkątów jest na Twojej kartce. Następnie weź w kółko cyfrę, która odpowiada liczbie trójkątów. 18) Znajdź na kartce trójkąt, którego wierzchołki są podpisane cyframi 2, 4 i 5. Narysuj w nim tyle kółek ile długopisów znajduje się w zasięgu Twojej ręki (bez wstawania z krzesła). 19) Ostatni pusty trójkąt zamaluj tym długopisem lub kredką, który znajduje się najdalej od Ciebie. 20) Jeśli Twój mikrofon jest wyłączony, włącz go. Teraz powiedz na głos która jest godzina.

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?