Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
szy, ży, czy, dży, sza, ża, cza, dża, szo, żo, czo, dżo.

sz, ż, cz, dż - nagłos sylab

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne