Karen is going to the cinema tonight. , He will sell his car., We will visit Disney World one day., They are leaving for Mexico tomorrow., I think I will stay home tonight., Paul is moving on the 3rd of January.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?