stolarz - stolôrz, piekarz - piekôrz, młynarz - młënôrz, cukiernik - cëczernik, mechanik - mechanik, rolnik - gbùr, nauczyciel - szkólny, doktor - doktór, pielęgniarka - dozérôczka, sprzedawczyni - przedôwôczka, strażak - ògniôrz, policjant - szandara, listonosz - brifka/ lëstowi, malarz - malôrz, rzeźbiarz - rzezbiôrz, informatyk - infòrmatik, elektryk - elektrik, budowlaniec - bùdownik, kucharz - kùchôrz, śpiewaczka - spiéwôczka, aktorka - aktórka, inżynier - inżiniéra, krawiec - krôwc, kelner - naléwnik, kurier - kùrier, kurator - kùratór, instruktor - instruktór, redaktor - gazétnik, fryzjer - frizjéra,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?