1) Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach należą: a) PP, C, A, D3 b) A, E, K, D3  c) B, C, PP, K d) K, A, C, E 2) Więzozrost to: a) połączenie kości za pomocą tkanki łącznej właściwej b) połącznie ruchome c) połącznie za pomocą tkanki chrzęstnej d) połączenie wystęujące między kręgami 3) Z ilu kręgów składa się kregosłup człowieka? a) 39-40 b) 33-34 c) 31-33 d) 29-30 4) Jednostka kurczliwa włókna mięśniowego to: a) sarkomer b) prążek A c) aktyna d) mikrofibryle 5) Do enzymów soku trzustkowego należą: a) amylaza trzustkowa, pepsyna b) chymotrypsyna, nukleazy c) nukleazy, pepsyna d) chymotrypsyna, pepsyna 6) Największy gruczoł organizmu to: a) wątroba b) trzystka c) grasica d) przysadka 7) Oksyhemoglobina to: a) utleniona hemoglobina b) hemoglobina połączona z tlenem c) hemoglobina połączona z dwutlenkiem węgla d) białko transportujące tlen 8) Jaką funkcję pełnią bazofile? a) uczestniczą w reakcjach alergicznych i zapalnych  b) usuwają bakterie i wirusy w procesie fagocytozy c) wytwarzają interferon d) wytwarzają przeciwciała 9) Krwiobieg mały: a) rozpoczyna się w lewej komorze serca b) zapewnia dostewę tlenu do wszystkich komórek ogranizmu c) rozpocyna się w prawej komorze serca d) rozpoczyna się w lewym przedsionku serca 10) Do narządów układu limfatycznego zalicza się: a) żyły, grudki limfatyczne, migdałki b) szpik kostny czerwony, śledziona, migdałki c) węzły chłonne, wątroba d) migdałki, tętnice, grasica 11) Immunoglobuliny wystęujące na powierzchni limfocytów B, biorące udział w ich różnicowaniu to: a) IgM b) IgD c) IgG d) IgE 12) Wazopresyna odpowiada za: a) zwrotne wchłanianie wody b) wchłanianie zwrotne jonów wapniowych c) powstawanie moczu pierwotnego d) wchłanianie jonów sodu 13) Do neuroprzekaźników pobudzających należą: a) glicyna, dopamina b) glicyna, serotonina c) GABA, glicyna d) dopamina, histamina 14) Do objawów uszkodzenia móżdżku NIE należą: a) oczopląs b) drżenie mięśni c) utrata mowy d) zaburzenia koordynacji ruchowej 15) Choroba autoimmunologiczna polegająca na zanikaniu osłonki mielinowej neuronów to: a) stwardnienie rozsiane b) epilepsja c) choroba Alzhemiera d) depresja 16) Jaką soczewkę należy zastować przy korekcji krótkowzroczności? a) cylindryczną b) wypukłą c) dwuwklęsłą d) dwuwypukłą 17) Kalcytonina: a) ułatwia wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego b) zwiększa stężenie wapnia we krwi c) zmniejsza stężenie wapnia we krwi d) powoduje wzrost ciśnienia krwi 18) Oksytocyna jest hormonem magazynowanym w tylnym płacie przysadki. Jaki jest jej narząd docelowy? a) nerki b) przysadka c) macica d) jajniki 19) Które z hormonów wyytwarzane są w przysadce mózgowej? a) prolaktyna, somatotropina b) melatonina, kalcytonina c) insulina, adrenalina d) tymozyna, kortyzol 20) Który z hormonów ma najwyższe stężnie w fazie lutealnej? a) progesteron b) hormon lutenizujący (LH) c) estrogeny d) FSH (hormon dojrzewania pęcherzyków)

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?