Elementami abiotycznymi są: temperatura, wiatr, nasłonecznienie czy zawartość ____ w glebie. Gatunki eurybiotyczne charakteryzują się ____ tolerancją na czynniki śrdowiskowe. Higrofity to gatunki roślin żyjące w środowisku ____ należy tu min. Zawilec gajowy Najczęstrzym typem rozmieszczenia organizmów w środowisku jest sposób ____ Do antagonistycznych oddzaływań między organizmami można zaliczyć drapieżnictwo, posożytnictwo czy ____. ____ jest strategią obronną polegającą na upodabnianiu się niegroźnych zwierząt do gatunków drapieżnych lub jadowitych. ____ odżywiają się matrwą materią organiczną. Renifer, lis polarny i zając bielak to zwierzęta żyjące w ____ gatunek występujący na niewielkim terenie, najczęściej odizolowanym to ____. ____ częściowy rozład martwej materii organicznej prowadzący to powstania próchnicy.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?