Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
spared his soul, sister - sibilance, clotted curls - alliteration, as cold as stone - simile, golden gown - alliteration, Who told my father of my dear? - rhetorical question, who but Maude, my sister Maude - repetition, You - second person, his - third person,

Poetry techniques Sister Maude

wg Anonimowo

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne