1) Przybieżeli do Betlejem pasterze, ... skocznie Dzieciąteczku na lirze. a) mają b) grają c) grając d) dają 2) O niebieskie Duchy i ... nieba powiedzcież wyraźnej, co nam czynić trzeba? a) posłowie b) wybrańcy c) wysłannicy d) królowie 3) Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu. Pomóż radość wszelkiej ... memu. a) dziecku b) szczęściu c) dobru d) sercu 4) Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku. Lulajże wdzięczniuchny ... Kwiateczku. a) złoty b) mały c) matki d) świata 5) Jak ubogo narodzony, Płacze w stajni położony. Więc go dziś... a) ucieszymy b) odwiedzimy c) uciszymy d) pocieszymy 6) Bo uboga była, ... z głowy zdjęła. W którym dziecię owinąwszy, siankiem je okryła.  a) chustkę b) rondel c) wianek d) rąbek 7) Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży a proroctwo jego ..., już się w świecie szerzy. a) domu b) tronu c) zgonu d) chwały 8) Że panna czysta, że panna czysta ... Syna [...] a) porodziła i piaskuje b) poroniła i piastuje c) porodziła i zwiastuje d) porodziła i piastuje 9) Cicha noc, święta noc, ... a u żłobka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad Dzieciątka snem. a) nowy Pan tych wszystkich b) jasność nocą, ciemność dniem c) pokój niesie ludziom wszem d) dla wydarzeń tych jest tłem 10) Bóg się rodzi, moc truchleje: Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje .... a) niech będzie nam pochwalony b) ma granice Nieskończony c) król nasz jeszcze bez korony d) wszedł lud uciążony 11) Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud! Syn Boży w żłobie leży... a) by zbawić ludzki lud b) a przed nim życia trud c) śpiewajcie mu jak z nut d) odejdźcie do swych trzód 12) Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i Panienki! ... i Maryję, Matkę Jego. a) pozdrówmy Boga żywego b) uściskajmy Go całego c) powitajmy maleńkiego d) spójrzmy na syna Bozego

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?