1) "Jak się powiedziało /A/, trzeba powiedzieć /B/" a) trzeba znać na pamięć cały alfabet b) jak się coś rozpoczęło, należy to ukończyć 2) W oparciu o znaczenie przysłowia z poprzedniej strony dokończ zdanie: Aby dojść do celu, trzeba być: a) bogatym i pięknym b) wytrwałym i niecierpliwym c) wysportowanym i silnym d) wytrwałym i cierpliwym 3) "Apetyt rośnie w miarę jedzenia" a) im więcej jesz, tym bardziej jesteś głodny b) im więcej masz, tym więcej chcesz mieć 4) Wskaż wyrazy o znaczeniu podobnym do słowa "CHCIWOŚĆ": a) pragnienie, ciekawość b) uprzejmość, ochota c) pazerność, zachłanność d) chytrość, uczynność 5) "Jak cię widzą, tak cię piszą" a) twoje zachowanie i twój wygląd świadczą o tobie b) żeby o tobie coś napisać, trzeba cię najpierw zobaczyć 6) Wskaż wyrazy o podobnym znaczeniu: a) czysty, mądry, piękny b) mądry, głupi, brudny c) czysty, brudny, zadbany d) czysty, schludny, zadbany 7) "Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje" a) nie należy się przechwalać, tylko przystąpić do działania b) tylko krowy, które ryczą głośno, dają dużo mleka 8) W oparciu o znaczenie przysłowia z poprzedniej strony zaznacz, co lub kogo oznacza tam wyraz "krowa" a) po prostu krowę b) ludzi, którzy są skromni c) ludzi, którzy się przechwalają 9) "Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi" a) spóźnialski szkodzi przede wszystkim innym osobom b) spóźnialski szkodzi przede wszystkim sobie 10) Wyrazem przeciwnym do słowa "spóźnialski" jest: a) szybki b) powolny c) punktualny d) zapominalski 11) "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe" a) nie rób nikomu tego, czego byś nie chciał, by zrobiono tobie b) należy robić rzeczy, które są miłe wyłącznie dla ciebie 12) Dokończ zdanie: Prawdziwi przyjaciele... a) ciągle się sprzeczają b) przeszkadzają sobie c) obgadują się wzajemnie d) wspierają się 13) "Nie wszystko złoto, co się świeci" a) błyszczą się nie tylko przedmioty ze złota b) nie wszystko, co wygląda na wartościowe i idealne, jest takie naprawdę 14) W oparciu o znaczenie przysłowia "Nie wszystko złoto, co się świeci" uzupełnij zdanie: Prawdziwy skarb to... a) brylanty, szafiry, szmaragdy b) kolczyki, korona, naszyjnik c) mądrość, dobroć, życzliwość d) klejnoty, błyskotki, świecidełka

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?