(io) comprare, (tu) prendere, (lui) dormire, (lei) mangiare, (noi) partire, (voi) leggere, (loro) studiare, (io) piangere, (io) camminare, (tu) ritornare, (io) vivere, (io) fare, (lui) arrivare, (lei) telefonare, (loro) parlare, (loro) essere, (lui) avere.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?