Prostopadłościan jest zbudowany z jednakowych sześcianików o krawędzi długości 1 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu., Prostopadłościan jest zbudowany z jednakowych sześcianików o krawędzi długości 1 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu., Prostopadłościan jest zbudowany z jednakowych sześcianików o krawędzi długości 1 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu., Oblicz objętość narysowanego prostopadłościanu., Oblicz objętość narysowanego prostopadłościanu., Oblicz objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach. Wynik podaj w centymetrach sześciennych., Oblicz objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach. Wynik podaj w centymetrach sześciennych., Oblicz, ile litrów wody zmieści się maksymalnie w prostopadłościennym akwarium o wymiarach podanych na rysunku., Oblicz objętość sześcianu o krawędzi długości 6cm., Blat biurka zrobiony jest z drewnianej płyty o grubości 4 cm. Prostokątna powierzchnia blatu ma wymiary 50 cm i 110 cm. Oblicz objętość drewna zużytego na ten blat. Podaj wynik w decymetrach sześciennych..

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?