1) Jak nazywamy organizmy, które można spotkać tylko w jednym miejscu na ziemi? a) embrionami b) eternitami c) endemitami 2) Które z tych zwierząt NIE jest australijskim endemitem? a) Kangur b) Lemur Katta c) Kolczatka d) Koala e) Emu f) Dziobak 3) Australia to jeden z ............ kontynentów świata a) najwyższych b) najniższych 4) W ilu strefach klimatycznych leży Australia? a) 4 b) 2 c) 3 d) 5 5) W jakiej strefie znajduje się centralna część Australii? a) W strefie klimatów zwrotnikowych b) W strefie klimatów podzwrotnikowych 6) Czy w Australii można zanaleźć lodwce? a) Tak wiele b) Tak niewiele c) Nie 7) Jakie zbiorki wodne występują wewnątrz kontynentu? a) rzeki okresowe b) rzeki epizodyczne i okresowe c) jeziora d) atole e) rzeki epizodyczne 8) Czym jest atol? a) wyspą koralową b) wyspą, bądź ich pasmem, koralową w kształcie pierścienia c) pasmem wysepek koralowych  d) wyspą koralową w kształcie pierścienia 9) Jak powstają atole? a) w wyniku wybuchu wulkanu i zderzeniu lawy wulkanicznej z wodą b) w wyniku działalności człowieka c) w wyniku rozwoju rafy koralowej wokół wyspy wylkanicznej d) w wyniku zapadania się górzystych wysepek 10) Polska jest .............. zaludniona jak Australia. a) mniej b) bardziej c) tak samo 11) Jakie jest rozmieszczenie ludności w Australii? a) nierównomierne b) równomierne c) ciężko stwierdzić d) na połowie równomierne na połowie nie 12) Co stanowi podstawę australijskiego rolnictwa? a) uprawa roli b) w Australii rolnictwo jest bardzo słabo rozwinięte c) hodowla zwierząt d) wszystko po równo 13) Co jest w Australii atrakcyjne pod względem turystycznym? a) wybrzeża Pacyfiku b) Sydney opera house c) Uluru 14) Jak Polinezyjczycy nazywają Wyspę Wielkanocną? a) krańcem świata b) centrum świata c) Rapa Nui d) miejsce kultu 15) Jak inaczej nazywany jest Ayers Rock? a) Uluru b) Górą Kolumba c) Górą Kościuszki d) Największym kamieniem świata

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?