sing sang sung śpiewać , sit sat sat siedzieć , sleep slept slept spać , smell smelt smelt czuć/pachnieć , speak spoke spoken mówić(język), spend spent spent wydawać/spędzać , stand stood stood stać , steal stole stolen kraść , swim swam swum pływać , take took taken brać/wziąć , teach taught taught uczyć(kogoś), tell told told powiedzieć , think thought thought myśleć , throw threw thrown rzucać , understand understood understood rozumieć , wear wore worn nosić/mieć na sobie, win won won wygrywać , write wrote written pisać .

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?