1) Znak ten oznacza a) drogę dla rowerów b) koniec drogi dla rowerów c) zakaz ruchu rowerów 2) Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu będzie następująca: a) 1, 2, 3 b) 3, 2, 1 c) 1, 3, 2 3) Kierującemu rowerem zabrania się a) czepiania się pojazdu b) zawracania c) wyprzedzania innych pojazdów 4) Kierujący, który dojeżdża do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do a) znaków drogowych b) sygnałów nadawanych przez kierującego ruchem policjanta c) sygnałów świetlnych 5) W tej sytuacji kierujący rowerem: a) Rowerzysta może wyprzedzić pojazd oczekujący przed przejściem dla pieszych b) Rowerzysta może przejechać przez przejście, ale musi zachować szczególną ostrożność c) Rowerzysta nie może wyprzedzić samochodu osobowego 6) Włączanie się do ruchu to a) wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła b) wjazd z podwórka na drogę główną c) dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych 7) Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 a) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2 b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 c) przejeżdża ostatni 8) W tej sytuacji prawidłowo postępuje rowerzysta numer: a) 1 b) 2 c) 3 9) Gdy policjant na skrzyżowaniu stoi bokiem do nadjeżdżających pojazdów, to a) oznacza, że za chwilę będzie można wjechać na skrzyżowanie b) mogą wjechać na skrzyżowanie c) nie mogą wjechać na skrzyżowanie 10) Numer alarmowy pogotowia a) 999 lub 112 b) 998 lub 112 c) 997 lub 112 11) Droga jednokierunkowa to a) znak a b) znak b c) znak c 12) znaki poziome to a) znaki umieszczone na skrzyżowaniu b) znaki namalowane na jezdni c) tabliczki umieszczone pod znakami pionowymi 13) Obowiązkowe wyposażenie roweru to: a) co najmniej jeden skutecznie działający hamulec b) pasek odblaskowy na oponie lub kole c) pompka rowerowa 14) Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 a) jedzie pierwszy b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3 c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 15) Kierujący rowerem w tej sytuacji powinien: a) poczekać aż piesi opuszczą przejście b) przejechać bardzo wolno pomiędzy pieszymi c) powinien użyć sygnału dzwonka w celu przyśpieszenia ruchu pieszych 16) Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 a) rowerzysta jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 c) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 17) Ten manewr na drodze to a) wymijanie b) omijanie c) wyprzedzanie 18) Rowerzysta w pierwszej kolejności powinien jechać a) po chodniku b) po prawym poboczu jezdni c) po drodze dla rowerów 19) Rowerzysta jadąc pasem jezdni powinien: a) jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni b) jechać środkiem c) jechać jak najbliżej lewej krawędzi jezdni 20) Czy kierujący rowerem może jechać drogą oznaczoną tym znakiem? a) może jeżeli posiada kartę rowerową b) może jeżeli posiada prawo jazdy c) nie może

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?