1) km 200 = dam a) 20 b) 20000 c) 2 2) hm 53 = dam a) 530 b) 5,3 c) 0,53 3) dam 720= hm a) 7200 b) 72 c) 7,2 4) m 560= dam a) 5,6 b) 5600 c) 56 5) mm 8= dm a) 0,08 b) 800 c) 0,008 6) cm 1 = mm a) 100 b) 10 c) 0,1 7) m 43 = cm a) 4,3 b) 0,43 c) 4300 8) 940 mm = dm a) 9400 b) 9,4 c) 0,940 9) 9,87 l = cl a) 9870 b) 98,7 c) 987 10) 74 l = hl a) 740 b) 0,74 c) 7,4 11) 27 cl = ml a) 2,7 b) 2700 c) 270 12) 50 dal = l a) 500 b) 5 c) 0,5 13) 0,4 hl = dl a) 4000 b) 400 c) 0,004 14) 707 ml = dl a) 70,7 b) 7,07 c) 0,707 15) 45,9 cl = dal a) 4590 b) 0,459 c) 0,0459 16) 76,8 dl = l a) 7,68 b) 0,768 c) 76,8

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?